Med solfilm(toning) kan man effektivt minska mängden solljus och värme som släpps in samt stoppar en del insyn
samtidigt som utsynen bevaras.
Solfilm är även isolerande, vilket gör ditt kontor svalare på sommaren och varmare på vintern
och har på så viss potential att sänka energikostnaden för temperaturreglering.
Solfilmen blockerar upp till 98% av solens skadliga UV- och gammastrålning vilket förhindrar att inredning bleknar
och gulnar med tiden.